май 20, 2016

24 МАЙ

ОРГАНИЗАЦИОНЕН ПЛАН-СЦЕНАРИЙ ЗА 24 МАЙ 9.00 ч. – Връчване на Почетен знак на град Пловдив и Почетна значка на г...